Tilmelding
Facebook
Instagram

Vores sponsorer i 2021


Både nationale og lokale sponsorer er med til at kanalisere midler ud til foreningslivet gennem sponsorater til Ren Naturs affaldsindsamlinger.

Nedenfor kan du læse om vores sponsorer i 2021 og hvilke overvejelser og tanker de gør sig.

McDonalds

McDonalds

For McDonald’s er det vigtigt at være en del af lokalsamfundet og engagere sig overfor de mennesker, som besøger vores restauranter. Det kommer til udtryk på flere forskellige måder, og en af dem er via vores engagement i Ren Natur, hvor vi var hovedsponsor i testen i 2018. Da resultaterne af testen var så positive, har vi valgt at fortsætte vores engagement som sponsor i 2019.

Samtidig ved vi, at henkastet affald er et generelt problem i Danmark – både med og uden McDonald’s-logoet på. Hos McDonald’s vil vi gerne være en del af løsning på at komme den henkastet affald til livs, da det på ingen måder gavner vores natur og vores brug af naturen. For os handler det om at skabe en holdningsændring blandt danskerne, så danskerne stopper med at smide affald i første omgang. Den holdningsændring mener vi, at Ren Natur kan skabe, ligesom vi får en flottere natur at færdes i.

Samtidig bidrager vi til lokalsamfundet ved at støtte op om de lokale foreninger og det er vi stolte af.

Vi glæder os til at se Ren Natur foldet ud i en større skala, til at bidrage til renholdelsen i Danmark samt til at støtte de lokale foreninger.


Jan Dahl
Franchisetager og ejer af 7 restauranter i Jylland

I SPAR værner vi om de lokale værdier.  For SPARs købmænd er det vigtigt, at det lokale samfund er et rart sted at være og stemningen er god. Igennem vores sponsorat af Ren Natur kan vi bidrage til et rent og dejligt lokalsamfund til gavn for vores naboer. Derudover støtter vi det lokale foreningsliv igennem samarbejdet med Ren Natur, hvilket er godt i tråd med de mange lokale sponsorater, som vores lokale købmænd byder ind på hvert år.

Da Ren Natur endnu ikke er landsdækkende, er det i år kun ca. 100 af SPARs købmænd, der er repræsenteret. Dog tror vi, at konceptet er kommet for at blive og håber, at vi, i de kommende år, kan deltage med mange flere butikker repræsenteret.

 
Kim Scheuer Nielsen
Konstitueret Kædedirektør i SPAR
SPAR

SPAR

Danske Bank

Danske Bank

Danske Bank støtter aktivt op om verdensmål nummer 13, som handler om at bekæmpe klimaforandringerne og konsekvenserne heraf. Derudover ønsker vi at være tæt på de lokalsamfund, vi er en del af. Derfor vil vi gerne støtte op om det lokale foreningsliv, ligesom vi gerne vil bidrage til projektet om at skabe et renere Danmark. Vi bidrager både som sponsor, men også ved at vores medarbejdere hjælper til med at rydde op i naturen via Time to Give, som er vores program for frivilligt arbejde. Rigtig mange af vores medarbejdere har brugt deres mulighed for at arbejde frivilligt på at rydde op i naturen, og flere og flere vil gerne være med.

Nicoline Weih
Chief Consultant i Danske Bank

I WestWind elsker vi vores placering i VandkantsDanmark, hvor vi hver dag nyder den skønneste natur, som vi også vil være med til at værne om.

Affald er dog en udfordring langs kysterne, og også i Danmark generelt.

Vi har derfor valgt, at vores butikkers plasticposer, som er fremstillet af 80 procents genbrugsplast, koster et lille beløb for kunden. Til gengæld sender vi alle pengene fra posesalget til Hold Danmark Rent, hvor projektet Ren Natur hjælper frivillige danskere til at indsamle henkastet affald i naturen.

Samtidigt støtter vi vores lokale foreninger, som både får mulighed for at forskønne deres lokalområder, samtidigt med at de tjener penge til klubkassen.

Det er WestWinds måde at gøre en positiv indsats for en renere natur i Danmark og et stærkere foreningsliv i lokalområderne.

Vi er også sponsorer på Hold Danmark Rents projekt med indsamling af marint affald på strandene langs Vestkysten. Her deltager vi også selv gennem vores fire årlige indsamlingsdage, WestWind Dag, for vores medarbejdere og deres familie.

Sammen gør vi Danmark renere!


Frank Møller
Direktør for WestWind8565

DELTAGERE i 2021


40

KOMMUNER i 2021


1.949.196

STYKKER AFFALD i 2021


4

SPONSORER i 2021