Tilmelding
Facebook
Instagram

Spørgsmål & svar


Efter tilmelding ser forløbet sådan her ud:

1. Ruterne fordeles. De heldige får direkte besked i mail. Du kan forvente at få svar indenfor 4 uger.

2. 7 dage efter I har fået tildelt en rute, sender vi en mail med link til indberetning af dato for indsamlingen. Ren Natur skal have modtaget jeres indsamlingsdato senest 3 uger før indsamlingen.

3. I ugen op til indsamlingen sender vi udstyr med GLS. Jeres kontaktperson får besked fra GLS, når det kan afhentes i nærmeste pakkeshop. 5 dage før jeres indsamling sender Ren Natur en mail om at udstyret er på vej. Udstyret består af handsker, snappere, affaldssække og veste.

4. 3 dage før indsamlingen modtager kontaktpersonen mail om afrapportering. Her står hvad I skal gøre ude på ruten. Bla. skal I tage billeder som dokumentation. Mailen indeholder link til afrapporteringsskema.

5. Senest 10 dage efter indsamlingen afrapporteres i onlineskemaet (se punkt 4)

6. Når indsamlingen er slut, sendes udstyret retur med GLS i samme kasse som det kom i. Der er returlabel med i kassen. Udstyret skal sendes retur senest 5 dage efter indsamlingen.

7. Når udstyret er kommet retur og afrapporteringen er modtaget, kan udbetalingen af jeres sponsormidler gå i gang.

8. Ren Natur sender mail med udbetalingsbilag som afslutning på jeres indsamling.

Man tjener 2500 kr. på at samle affald på en rute.

Vi fordeler ruterne mellem følgende 4 typer af foreninger:

Sport (fx gymnastik, håndbold, badminton)

Natur (fx spejder, vandrelaug, kajak)

Kultur (fx borgerforening, teaterforening, kor)

Social (fx patientforening, forening for særligt sårbare, SIND, veteraner)

Vi vil gerne have så mange typer foreninger med som muligt.

Derfor opdeler vi de tilmeldte foreninger i sport, natur, kultur og sociale foreninger, og sørger for at der deltager foreninger fra alle typer.

Hvis man ikke tidligere har fået tildelt en rute, kommer man forrest i køen.

Vi prøver også at fordele ruterne så lokalt som muligt.

Og endelig ser vi naturligvis på foreningernes ønsker til ruter, som er et puslespil, der skal gå op med de udbudte ruter. Det er ikke altid det går op, og derfor kan man få tilbudt en rute man ikke har ønsket.

Alle foreninger som melder sig, men ikke får tildelt en rute, vil blive skrevet på en venteliste. 
Det betyder at de kan få chancen, hvis en forening springer fra eller flere lokale sponsorer melder sig. 

Det korte svar er Nej.

Ren Natur er et foreningskoncept hvor det frivillige foreningsarbejde støttes via kommunen og sponsorerne.

Det omfatter derfor ikke skoler eller skoleklasser.

Nej, en forening kan kun få én rute pr. år.

Dette sikrer vi ved, at man kun kan tilmelde én forening på det samme cvr nummer.

Affaldsindsamlingen er én dag.

I bestemmer selv dagen og tidspunktet for hvornår I vil samle affald. Eneste krav er at dagen ligger indenfor den periode (typisk før eller efter sommerferien), som er angivet sammen med ruterne.

I skal beregne ca. 3 til 4 timer fra start til slut. Oveni kommer den tid som kan afsættes til en hyggelig afslutning.

Man skal minimum være 8 og kan maksimum være 30 personer til en indsamling.

Det skyldes at vi har en grænse på hvor meget udstyr vi kan sende ud, handsker, snappere og gule veste.

Det afhænger af den enkelte rute om børn kan deltage. Det er angivet ved hver rute om det kan anbefales. I sidste ende er det foreningens eget ansvar og vurdering.

Der skal altid være en voksen pr. 5 børn.

Man skal kun samle ind én dag, på en dato som man selv vælger. Datoen skal være indenfor den indsamlingsperiode der er knyttet til hver rute. Derfor er det vigtigt at kigge på ruten inden I vælger dato.

Udstyr til indsamlingen sendes med GLS til den pakkeshop som er tættest på kontaktpersonen for indsamlingen. 

Det er vigtigt at stille affaldet på det angivne dropsted for affald så kommunens driftsfolk kan finde det. Tag ikke affaldet med hjem. Dropstedet kan ses på kortet over ruten.

I nogle kommuner gælder særlige forhold eks. brug af appen "Giv et praj" eller der sendes sms og billede til kommunen.

Se her På ruterne under den enkelte kommune, ser du hvad der gælder omkring afhentning af affaldet.

Kommunen kender alle datoerne for indsamlingerne og sørger for at affaldet bliver hentet indenfor 48 timer.

I nogle kommuner skal man sende sms og billede når man er færdig med indsamlingen. I andre kommuner skal man bruge app'en "Giv et praj". Vælg din kommune her og se hvad der gælder:

https://www.rennatur.org/til-foreninger/ruter-i-din-kommune/

 

Ren Natur vil gerne vide, hvad I finder ude på ruterne  Derfor beder vi jer om at afrapportere, når I er færdige med jeres indsamling. Link til afrapporteringsskema bliver sendt til kontaktpersonen for foreningen. 

Det betyder at I skal tage billeder af jeres indsamling, og at I skal være opmærksomme på, hvad I finder. Vi vil typisk gerne vide noget om, hvor mange sække I får fyldt og hvilke typer affald I fandt mest af.

Vi vil også gerne høre om jeres oplevelser med indsamlingen.

Ren Natur stiller nogle krav i forhold til at få udbetalt sponsormidler:

1. I skal være min. 8 og max. 30

2. Alle deltagere skal bære de tilsendte sikkerhedsveste under hele indsamlingen.

3. Der skal indsendes et gruppebillede med alle deltagere på

4. Der skal afrapporteres inden for fristen som er 10 dage

5. Udstyret skal sendes retur senest 5 dage efter indsamlingen.

For at få del i sponsormidlerne skal man bære vestene med sponsorlogo på under hele indsamlingen, og man skal tage et gruppebillede med alle deltagere på som sendes ind sammen med afrapporteringen. 

Når vi har modtaget afrapportering fra foreningen og udstyret er kommet retur, sættes udbetalingen i gang. 
Vi udbetaler en gang om måneden, derfor kan der gå op til 4 uger inden pengene er kommet ind på foreningens konto, efter udstyr og afrapportering er modtaget.

Der lukkes for udbetalinger 1. november.

Ren Natur skal derfor have modtaget afrapporteringer og udstyr inden 1. november.

Når man deltager i en affaldsindsamling, er man omfattet af enten sin egen personlige ansvar/ulykkesforsikring eller en lignende forsikring tegnet af foreningen.

Man er ikke forsikret af Hold Danmark Rent.

Nej, udstyret skal sendes tilbage i den samme kasse som det kom i. Der er returlabel med, og man sender kassen retur med GLS. Udstyret skal sendes retur senest 5 dage efter indsamlingen.

Man altid skal optræde med ansvarlighed i naturen og være opmærksom på trafikken.

Det er derfor påkrævet, at man altid bruger de gule sikkerhedsveste, så man kan blive set af andre der færdes på ruten.

Ja, det må man gerne. Man skal dog selv vurdere om ruten er egnet til det i forhold til trafik og andre forhold.

Der skal udvises særlig forsigtighed når man opsamler glasskår, skarpe genstande og evt. kanyler. Læg affald af denne type i en særskilt sæk. Tilkald den sikkerhedsansvarlige på ruten, når du finder affald af denne type.

Nej. Ren Natur konceptet er ikke for politiske partier eller foreninger under politiske partier.

Nej, for at få så mange foreninger med som muligt, kan hver forening kun få tildelt én rute.

Hvis I er en stor forening med flere hold eller grupper, må I internt aftale, hvem der søger om en rute.7206

DELTAGERE i 2023


53

KOMMUNER i 2023


1.834.388

STYKKER AFFALD i 2023


6

SPONSORER i 2023