Tilmelding
Facebook
Instagram

Om Ren Natur


Ren Natur er et koncept udviklet af Hold Danmark Rent.
Hold Danmark Rent er en non-profit organisation som siden 2008 har arbejdet for at mindske mængderne af henkastet affald bl.a. ved at støtte lokale aktiviteter i kampen for en ren natur. Ren Natur er blevet til på baggrund af tendenser, som Hold Danmark Rent har synliggjort via landsdækkende borgeranalyser gennem flere år.

Et rent nærmiljø har stor betydning for de fleste. Mange er bevidste om, at kommunen har den daglige forpligtelse til at holde rent, men mange ønsker også ansvarlighed og involvering fra andre end kommunerne. En stigende interesse for at tage medansvar for en ren natur, har derfor øget behovet for at koordinere aktiviteter, som mobiliserer folk i kampen mod henkastet affald. Ren Natur er netop sådan et koncept der koordinerer det praktiske samarbejde mellem kommuner, frivillige og sponsorer.

Mission

Ren Natur er med til at bevidstgøre borgere om betydningen af en ren by/natur, lokalt fællesskab og sammenhold.
Menneskers kærlighed til naturen og relationen til hinanden er vores drivkraft og målsætning.

Vision

Vores vision er at løse et nationalt problem med henkastet affald gennem lokalt samarbejde som involverer erhvervslivet, kommunerne og det lokale foreningsliv.
Vi har en målsætning om at bevidstgøre og skabe ejerskab hos borgerne, når det gælder de problemer, som henkastet affald giver.

Se vores informationsvideo og bliv inspireret til at deltage i Ren Natur

Få svar på nogle af de spørgsmål vi oftest får om Ren Natur

Ren Natur er et samarbejde mellem foreninger, kommuner og sponsorer ledet af Hold Danmark Rent.

Formålet er at styrke bevidstheden om henkastet affald i befolkningen. Det gøres ved at skabe lokale fællesskaber, hvor kommuner, virksomheder og borgere arbejder sammen om et renere nærområde. Et rent nærområde betyder nemlig glæde, tryghed og livskvalitet for den enkelte beboer.

Ren Natur et en koncept hvor alle vinder – både naturen, det lokale fællesskab, foreningslivet, den cirkulære økonomi og landet som helhed.

Foreninger registreret med CVR-nummer kan tilmelde sig og deltage i en affaldsindsamling. Læs mere her

Selvorganiserede grupper kan også tilmelde sig og lave affaldsindsamlinger med Ren Natur. Læs her hvordan

Skoleklasser og politiske partier kan ikke deltage.

Kommuner bidrager til betaling af indsamlingsudstyret (sikkerhedsveste, sække, handsker, snappere) samt planlægning og tegning af indsamlingsruter og afhentning af det henkastede affald.

Sponsorer bidrager med sponsormidlerne til foreninger.

Foreninger og private ildsjæle bidrager med indsamling og registrering af det henkastede affald i deres nærområde.

Hold Danmark Rent koordinerer samarbejdet mellem foreningerne, kommunerne og sponsorerne og administrerer ruter, tilmeldinger, kommunikation, hjemmeside, sociale medier og udbetaler sponsormidler efter endt indsamling.

Undersøgelser som Hold Danmark Rent har udført, viser at et rent nærmiljø er vigtig for 97% af danskerne. Manglende tilhørsforhold og ejerskabsfølelse til det sted hvor man bor og færdes, gør, at folk smider affald. Henkastet affald symboliserer ligegyldighed og skaber utryghed.

Ren Natur er et koncept med det formål at få fjernet henkastet affald, samtidig med at der arbejdes med de bagvedliggende årsager, som gør at affald lander i naturen. Det handler om bevidstgørelse, sammenhold og glæde ved lokalområdet.

Ved at bruge en model, hvor vi opdeler de tilmeldte foreninger i sportsforeninger, naturforeninger, sociale foreninger og kulturforeninger, sørger vi for at foreninger af alle typer deltager.
Foreningernes ønsker til ruter skal gå op med de udbudte ruter og det puslespil lægger Ren Natur.

Alle foreninger, som melder sig i 2024, men som ikke får en tildelt en rute, bliver skrevet på venteliste. Det betyder at de kan få chancen, hvis en anden forening springer fra eller lokale sponsorer melder sig. Foreninger på ventelisten går videre til 2025 og får besked, når tilmelding til den nye sæson åbner.

• 57 kommuner fordelt over hele landet
• 516 indsamlingsruter

Ren Natur er et sponsorkoncept. Sponsormidlerne udbetales til de deltagende foreninger.

Nationale sponsorer i 2024 er McDonalds, SPAR, Danske Bank og Westwind.

Lokale sponsorer kan også deltage, men aktiveres kun i virksomhedens tilhørskommune.

 7206

DELTAGERE i 2023


53

KOMMUNER i 2023


1.834.388

STYKKER AFFALD i 2023


6

SPONSORER i 2023