Tilmelding
Facebook
Instagram

Bliv sponsor


Bliv sponsor i Ren Natur og vær med til at gøre en synlig forskel for naturen.
Ved at sponsorere foreninger og frivillige, som samler henkastet affald, bidrager I til at styrke det lokale sammenhold, og kærligheden mellem borgere og deres lokalområde.
Jeres sponsorat giver foreninger flere aktivitetsmuligheder og skaber bevidstgørelse om henkastet affald.

Som sponsor bidrager du med

1
Et renere nærmiljø

Et rent nærmiljø har stor betydning for vores glæde og oplevelse af hvor vi bor. Som sponsor støtter du et rent nærmiljø til gavn for alle borgere. Igennem den meningsfulde aktivitetet, som en indsamling er, styrkes bevidstheden om henkastet affald på en sjov måde ude i naturen.

2
En forskel

Dit sponsorat gør en forskel der både kan ses i naturen og i de aktivitetsmuligheder, som foreninger får adgang til. Især mindre foreninger har via Ren Natur stor glæde af at modtage økonomisk støtte til deres foreningsarbejde.

3
Motions- og friluftsliv

Du støtter det lokale motions- og friluftsliv, når foreningsmedlemmer og frivillige bevæger sig ud i naturen for at renholde natur- og byområder

4
Viden

Du styrker viden om affald og miljø gennem et specialudviklet undervisningsmateriale målrettet deltagerne på indsamlingsdagen. På den måde styrkes bevidstheden om ikke at smide affald, samtidig med at deltagerne på turen får større viden om henkastet affald.

Hvem kan blive sponsorer?

Virksomheder kan både blive nationale og lokale sponsorer af Ren Natur.
Nationale sponsorater bliver brugt til at sponsorere foreninger i hele Danmark. Lokale sponsorater af små eller større virksomheder bliver kun brugt i den kommune, hvor virksomheden bor.
Det er meget vigtigt for os, at små virksomheder også har økonomisk mulighed for at støtte lokale aktiviteter. Vi ønsker, at Ren Natur er et koncept for alle, derfor kan små virksomheder blive sponsorer for et lille beløb og sponsorere en eller få ruter.

Markedsføring med Ren Natur

Som sponsor i Ren Natur vil din virksomhed blive eksponeret gennem flere kanaler. Udover vores eksponering af virksomheden, er du/I naturligvis også meget velkomne til at fortælle om alt det gode, som I er med til at gøre for naturen og for foreningslivet.

Markedsføringen af sponsorer sker primært

– På Ren Naturs hjemmeside
– På vores sociale medier
– Overfor relevante medier, lokalt og nationalt
– Overfor foreninger og frivillige som samler ind med Ren Natur

Tilbud om private label

Som sponsor har I også mulighed for at afholde affaldsindsamlinger for jeres afdelinger rundt om i landet. Så laver vi en aftale om jeres eget private label, hvor I tilmelder jer affaldsruter, vi tegner til jer, og vi sender indsamlingsudstyr til jeres konkrete bidrag til en eftermiddag eller formiddag i den gode sags tjeneste. Meningsfuldt medarbejderarrangement og en hjælpende hånd til naturen i ét.

Erhvervsevent

Måske vil din virksomhed ikke være sponsor, men vil gerne deltage i en affaldsindsamling. Så kan vi hjælpe dig med et affaldsindsamlingsarrangement. Det kan du læse mere om HER 

Vil du være med som sponsor? Så tag kontakt til Michael Larsen  Partnership

Ren Natur har i 2020 indgået samarbejde med Partnership, som fremadrettet skal hjælpe med at administrere alle vores partnerskabsaftaler.

Michael Larsen


Michael Larsen, Partnership er ansvarlig for alle partnerskabsaftaler i Ren Natur.


Det var ikke muligt uden gode venner


Ren Natur har både nationale og lokale sponsorer.
Du kan læse mere om de virksomheder som sponsorerer Ren Naturs affaldsindsamlinger og er med til at føre midler ud til foreningslivet i hele Danmark.

Vores sponsorer


7206

DELTAGERE i 2023


53

KOMMUNER i 2023


1.834.388

STYKKER AFFALD i 2023


6

SPONSORER i 2023