Tilmelding til 2022
Facebook
Instagram

Spørgsmål og svar


Efter tilmelding ser forløbet sådan her ud:

1. Ruterne fordeles. De heldige får direkte besked i mail. Du kan forvente at få svar indenfor 4 uger.

2. 7 dage efter I har fået tildelt en rute, sender vi en mail med link til indberetning af dato for indsamlingen. Ren Natur skal have modtaget jeres indsamlingsdato senest 3 uger før indsamlingen.

3. I ugen op til indsamlingen sender vi udstyr med GLS. Jeres kontaktperson får besked fra GLS, når det kan afhentes i nærmeste pakkeshop. 5 dage før jeres indsamling sender Ren Natur en mail om at udstyret er på vej. Udstyret består af handsker, snappere, affaldssække og veste.

4. 3 dage før indsamlingen modtager kontaktpersonen mail om afrapportering. Her står hvad I skal gøre ude på ruten. Bla. skal I tage billeder som dokumentation. Mailen indeholder link til afrapporteringsskema.

5. Senest 10 dage efter indsamlingen afrapporteres i onlineskemaet (se punkt 4)

6. Når indsamlingen er slut, sendes udstyret retur med GLS i samme kasse som det kom i. Der er returlabel med i kassen. Udstyret skal sendes retur senest 5 dage efter indsamlingen.

7. Når udstyret er kommet retur og afrapporteringen er modtaget, kan udbetalingen af jeres sponsormidler gå i gang.

8. Ren Natur sender mail med udbetalingsbilag som afslutning på jeres indsamling.

Det er vigtigt at stille affaldet på det angivne dropsted for affald så kommunens driftsfolk kan finde det. Dropstedet kan ses på kortet over ruten.

I nogle kommuner gælder særlige forhold eks. brug af appen "Giv et praj" eller der sendes sms og billede til kommunen.

Se her under den enkelte kommune hvad der gælder omkring afhentning af affaldet.

Kommunen kender alle datoerne for indsamlingerne og sørger for at affaldet bliver hentet indenfor 48 timer.

I nogle kommuner skal man sende sms og billede når man er færdig med indsamlingen. I andre kommuner skal man bruge app'en "Giv et praj". Vælg din kommune her og se hvad der gælder:

https://www.rennatur.org/til-foreninger/ruter-i-din-kommune/

 

Ren Natur stiller nogle krav i forhold til at få udbetalt sponsormidler:

1. Alle deltagere skal bære de tilsendte sikkerhedsveste under hele indsamlingen.

2. Der skal indsendes et gruppebillede med alle deltagere på

3. Der skal afrapporteres inden for fristen som er 10 dage

4. Udstyret skal sendes retur senest 5 dage efter indsamlingen.

Man kan maksimum være 30 personer til en indsamling.

Det skyldes at vi har en grænse på hvor meget udstyr vi kan sende ud, handsker, snappere og gule veste.

Udfor hver rute er der angivet hvor mange personer der minimum skal være.

Antallet af personer afhænger også af hvor lang ruten er og om den ligger i by eller på land.

Ren Natur affaldsindsamlingerne finder sted under hensyntagen til de til enhver tid gældende Covid-19 forholdsregler om afstandskrav og krav til gruppeantal på tidspunktet for indsamlingen.

Der skal tages hensyn til gældende afstandsregler, hygiejne mm.

Affaldsindsamlingen er én dag.

I bestemmer selv dagen og tidspunktet for hvornår I vil samle affald. Eneste krav er at dagen ligger indenfor den periode, som er angivet sammen med ruterne.

Vi vil gerne have så mange typer foreninger med som muligt.

Derfor opdeler vi de tilmeldte foreninger i sport, natur, kultur og sociale foreninger, og sørger for at der deltager foreninger fra alle typer.

Hvis man ikke tidligere har fået tildelt en rute, kommer man forrest i køen. 
Vi ser naturligvis også på foreningernes ønsker til ruter, som er et puslespil, der skal gå op med de udbudte ruter. Det er ikke altid det går op, og derfor kan man få tilbudt en rute man ikke har ønsket.

Alle foreninger som melder sig, men ikke får tildelt en rute, vil blive skrevet på en venteliste. 
Det betyder at de kan få chancen, hvis en forening springer fra eller flere lokale sponsorer melder sig. 

Nej, en forening kan kun få én rute pr. år.

I skal beregne ca. 3 til 4 timer fra start til slut. Oveni kommer den tid som kan afsættes til en hyggelig afslutning.

Når man deltager i en affaldsindsamling, er man omfattet af enten sin egen personlige ansvar/ulykkesforsikring eller en lignende forsikring tegnet af foreningen.

Man er ikke forsikret af Hold Danmark Rent.

Udstyr til indsamlingen sendes med GLS til den pakkeshop som er tættest på kontaktpersonen for indsamlingen. 

Nej, udstyret skal sendes tilbage i den samme kasse som det kom i. Der er returlabel med, og man sender kassen retur med GLS. Udstyret skal sendes retur senest 5 dage efter indsamlingen.

Man kan godt købe vestene efter forespørgsel. En vest koster 25 kr. i 2021. Beløbet bliver fratrukket udbetalingen til foreningen.

Man altid skal optræde med ansvarlighed i naturen og være opmærksom på trafikken.

Det er derfor påkrævet at man altid bruger de gule sikkerhedsveste, så man kan blive set af andre der færdes på ruten.

Det afhænger af den enkelte rute om børn kan deltage. Det er angivet ved hver rute om det er mulighed.

Der skal altid være en voksen pr. 5 børn.

Ja, det må man gerne. Man skal dog selv vurdere om ruten er egnet til det i forhold til trafik og andre forhold.

Der skal udvises særlig forsigtighed når man opsamler glasskår, skarpe genstande og evt. kanyler. Læg affald af denne type i en særskilt sæk. Tilkald den sikkerhedsansvarlige, når du finder affald af denne type.

For at få del i sponsormidlerne skal man bære vestene med sponsorlogo på under hele indsamlingen, og man skal tage et gruppebillede med alle deltagere på som sendes ind  sammen med afrapporteringen. 

Når vi har modtaget afrapportering fra foreningen og udstyret er kommet retur, sættes udbetalingen i gang. Det er forskelligt hvor lang tid det tager, inden pengene er kommet ind på foreningens konto.

Ren Natur vil gerne vide hvad I finder ude på ruterne  Derfor beder vi jer om at afrapportere, når I er færdige med jeres indsamling. Link til afrapporteringsskema bliver sendt til kontaktpersonen for foreningen. 

Det betyder at I skal tage billeder af jeres indsamling og at I skal være opmærksomme hvad I finder. Vi vil typisk gerne vide noget om hvor mange sække I får fyldt og hvilke typer affald I fandt mest af.

Vi vil også gerne høre om jeres oplevelser med indsamlingen.

Man skal kun samle ind én dag, på en dato som man selv vælger. Datoen skal være indenfor den indsamlingsperiode der er knyttet til hver rute. Derfor er det vigtigt at kigge på ruten inden I vælger dato.8565

DELTAGERE i 2021


40

KOMMUNER i 2021


1.949.196

STYKKER AFFALD i 2021


4

SPONSORER i 2021