Tilmelding
Facebook
Instagram

Sangglæde rundt om søen


12. jun 2022

12. juni fik Egå Engsø besøg af Joyful Noise Gospel Choir som havde fået ruten rundt om den store velbesøgte sø. 9 voksne og 2 børn deltog på den godt 5 km. lange tur og de fik indsamlet 8 sække med affald. Mest cigaretskod og pair/pap men også enkelte overraskelser som et rustent stolestativ og en
træplade med rustne søm. En kikkertbeskyttelse var også blandt genstandene, hvilket jo nok kan tilskrives de mange fuglekiggere der færdes ved søen.

Koret syntes der var bemærkelsesværdigt rent på selve stien rundt om søen, og det blev en smuk tur med øjnene på stilke for at finde skrald. De samlede mange cigaretskod på stien mens det mere synlige skrald var Lystrupvej og ved P-pladser.

Om det bedste ved indsamlingen siger koret:

”De snakke, vi fik med forbipasserende og de mange positive tilkendegivelser, vi fik undervejs, - også fra et barn: "Hvor er I gode!". En af grupperne så en ørn. Og selvfølgelig det at være sammen om noget så positivt”

”Når vi går der med vores gule veste og samlerskrald, tror jeg også, at vi får dem, vi møder, til at tænke over, at de ikke skal smide skrald”

Koret har stor rummelighed, begejstring og stor sangglæde, som hjælper dem alle i dagligdagen.

Sponsormidlerne vil indgå i et forsøg på at få rekrutteret flere medlemmer til koret. Efter Coronaen er de 25% færre end før, og det skal der rettes op på. Vi ønsker dem held og lykke med projektet og siger tak for indsatsen.

Joyful Noise Gospel Choir
Herunder har vi samlet nogle nøgletal for Joyful Noise Gospel Choir indsamlingsdag. Vi takker for jeres indsats.
Dato for indsamling: 12. jun 2022
Antal samlere: 11
Antal sække: 8

Det var ikke muligt uden gode venner


Ren Natur har både nationale og lokale sponsorer.
Du kan læse mere om de virksomheder som sponsorerer
Ren Naturs affaldsindsamlinger og er med til at føre midler ud til foreningslivet i hele Danmark.

Vores sponsorer