Tilmelding
Facebook
Instagram

Oplevelser for børn


29. apr 2023

Lørdag d. 29. april 2023 skød Ren Natur affaldsindsamlings-sæsonen i gang og 4 foreninger fordelt ud over landet havde valgt denne første dag til deres indsamling.

En af disse foreninger var Iktyosisforeningen i Guldborgsund. Iktyosisforeningen er en patientforening for personer med hudsygdommen iktyosis, forældre til børn med iktyosis samt øvrige med interesse i foreningens arbejde.

I 2023 har Ren Natur særligt fokus på sociale foreninger, som kan være fx patientforeninger, foreninger for særligt sårbare, SIND, veteraner m.fl. De sociale foreninger repræsenterer borgere med psykiske, fysiske eller sociale vanskeligheder eller handicaps. Vi har oplevet at tilbagemeldingerne fra netop denne type foreninger viser en ekstra stor glæde ved at opleve at kunne gøre en forskel og blive anerkendt for en indsats. De særligt sårbare i de sociale foreninger står måske uden for arbejdsmarkedet og bliver ikke anerkendt i hverdagen. Derfor opleves det ekstra stærkt og positivt, når det sker som frivillig i Ren Natur.

Iktyosisforeningen i Guldborgsund stillede med 8 voksne og 4 børn, der samlede affald omkring Stubbekøbing Havn og Anlægget. De fik fyldt 7 sække med især cigaretskod, små stykker plastik og plastposer.

Deltagerne fortæller: ’Det var en god tur. Det bedste var oplevelsen i sig selv. Området var pænt, der var ikke store mængder skrald, og der var mange skraldespande i naturområdet, hvilket er positivt’.

Motivationen for at deltage var både muligheden for samvær, en renere natur og et økonomisk bidrag til foreningen. Deltagerne fortæller, at de vil være mere opmærksomme på skrald i fremtiden, og at de tænker over at det er små ting, der fylder.

Det bedste ved foreningen er at børn kan møde andre børn med samme sygdom, og foreningen vil bruge sponsormidlerne på 2500 kr på oplevelser for børnene i foreningen.

Ren Natur siger tak for indsatsen.

Iktyosisforeningen
Herunder har vi samlet nogle nøgletal for Iktyosisforeningen indsamlingsdag. Vi takker for jeres indsats.
Dato for indsamling: 29. apr 2023
Antal samlere: 8 voksne og 4 børn
Antal sække: 7

Det var ikke muligt uden gode venner


Ren Natur har både nationale og lokale sponsorer.
Du kan læse mere om de virksomheder som sponsorerer
Ren Naturs affaldsindsamlinger og er med til at føre midler ud til foreningslivet i hele Danmark.

Vores sponsorer