Tilmelding
Facebook
Instagram

Hjælp til naturen og de udsatte


14. jun 2023

Foreningen 17A-Vejen frem samlede d. 14. juni affald langs Strandvejen i Helsingør. De 9 voksne fik fyldt 9 sække med lidt af det hele: cigaretskod, metal/dåser, plastik, papir, pap osv.

Deltagerne fortæller: ’Det var en super fin tur. Vi var overraskede over hvor lidt affald, der var. Den bedste oplevelse var at folk var megaglade for at vi kom forbi – de syntes vi gjorde et godt arbejde. Motivationen for at deltage var sammenhold med vores brugere, og så var det utroligt dejligt at gøre en forskel for naturen.’

17A – Vejen frem tilbyder borgere i udsatte positioner et sted at opholde sig i dagtimerne, hvor de kan opbygge relationer til andre brugere og til medarbejderne. I 17A rådgiver og hjælper personalet borgerne med bl.a. opskrivning til bolig, forskellige former for ansøgninger, betaling af regninger, herunder husleje og aftaler med forvaltningen om administration af huslejeindbetaling for at undgå at borgerne bliver sat ud af deres bolig.

Målgruppen er nogle af de mest udsatte i samfundet, som i forskellig grad er præget af henholdsvis hjemløshed, psykisk sårbarhed, massive sociale problemer, et langvarigt, aktivt misbrug eller en behandlingskrævende psykiatrisk lidelse. De er mellem 18 og 67 år, og hovedparten modtager førtidspension eller kontanthjælp. Ca. 25-35 borgere kommer dagligt i 17A, på årsplan omkring 120 forskellige borgere.

Sponsormidlerne fra Ren Natur skal bruges til hygge med mad med brugerne i 17A.

17A-Vejen frem
Herunder har vi samlet nogle nøgletal for 17A-Vejen frem indsamlingsdag. Vi takker for jeres indsats.
Dato for indsamling: 14. jun 2023
Antal samlere: 9
Antal sække: 9

Det var ikke muligt uden gode venner


Ren Natur har både nationale og lokale sponsorer.
Du kan læse mere om de virksomheder som sponsorerer Ren Naturs affaldsindsamlinger og er med til at føre midler ud til foreningslivet i hele Danmark.

Vores sponsorer