Tilmelding
Facebook
Instagram

En god social aktivitet


30. jun 2022

UFL Roskilde er en forening for unge voksne med særlige behov, der arbejder for ligeværdige vilkår for alle unge voksne med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. Foreningen driver en aftenklub baseret på frivillige kræfter, denne aftenklub mødes en gang ugentligt.

D. 30. juni var 10 medlemmer af foreningen ude at samle henkastet affald i strandkanten fra Vigen Strandpark til Vikingeskibsmuseet. De fik fyldt 5 sække med plastik, cigaretskod, papir, pap, metal, jern og dåser.

Deltagerne fortæller om affaldsindsamlingen: ’Det var en rigtig god oplevelse for vores medlemmer, at de ved selvsyn kan se, at det gør en forskel ikke at kaste affald i naturen, og at det gør en forskel for naturen at fjerne affaldet igen. Det var også en rigtig god oplevelse, at det var muligt at have en aktivitet, der kunne favne hele vores målgruppe, hvor selve aktiviteten gjorde en stor forskel at udføre.’

Foreningen vil bruge sponsormidlerne til en kulturel oplevelse for alle klubbens medlemmer i Roskilde fx. en rundvisning i Domkirke og kloster eller en bowlingtur.

Medlemmerne fortæller om foreningen: ’Vi ved at vores klubtilbud, gør en stor forskel for vores målgruppe, da der ikke findes et lignede tilbud i kommunen. Den enkelte unge kan oprette inkluderende fællesskaber med andre ligesindede, der dannes sociale netværk, der rækker ud over klubbens åbningstid og endelig er klubben med til at trække den enkelte unge væk fra en til tider trist og ensom hverdag og ind i et fællesskab med ligesindede.’

De fortæller videre om deres motivation for at deltage og om deres syn på affald: ’Det er dels det gode formål, som vi alle skal og kan lære meget af. Desuden er det en god social aktivitet. Vi har haft emnet oppe på klubaftener forud for affaldsindsamlingen, hvor vi talte om, at det er vigtigt at være miljøbevidste og passe på vores klode for egen og efterkommeres skyld. Vi vil alle helt bestemt være mere opmærksomme, både når vi er uden for klubbens regi sammen, men også i vores hverdag være mere bevidste om ikke at smide affald fra os, og affaldssortere i egen husholdning.’

UFL Roskilde
Herunder har vi samlet nogle nøgletal for UFL Roskilde indsamlingsdag. Vi takker for jeres indsats.
Dato for indsamling: 30. jun 2022
Antal samlere: 10
Antal sække: 5

Det var ikke muligt uden gode venner


Ren Natur har både nationale og lokale sponsorer.
Du kan læse mere om de virksomheder som sponsorerer
Ren Naturs affaldsindsamlinger og er med til at føre midler ud til foreningslivet i hele Danmark.

Vores sponsorer