Tilmelding
Facebook
Instagram

Bedre forhold til vilde planter


16. aug 2021

Foreningen Historiske Planter rengjorde en 3 km runde omkring Stege Vold på Møn i Vordingborg Kommune. De 12 deltagere, der var klar til at gøre en forskel d. 16. aug., fik fyldt 7 sække med papir, cigaretskod, knust glas, engangsglas, plast og lidt træstykker.

Det mest overraskende affald var glas, vistnok fra et knust skab.

’Det var en dejlig tur, der varede 3 timer. På vores runde i Stege Nok fyldte vi mange stumper i sækkene, men der er ikke svinet i byen. Den bedste oplevelse var positive tilkendegivelser fra forbipasserende’, fortæller deltagerne.

Foreningen Historiske Planter driver Middelalderhaven i Stege. De arbejder for at bevare, registrere og formidle reliktplanterne, især på Møn og gerne i kommunen. Foreningen arbejder for at udbrede kendskabet til historiske planter, historiske haveanlæg og tager initiativ til foredrag, ture, ekskursioner og omvisninger. De ønsker at fremme botaniske oplevelser og foreslå stiforløb i lokalområdet. Foreningen anvender de historiske planter, formidler recepter, metoder og produkter.

Det bedste ved foreningen er et godt netværk, og at man gerne vil gøre noget ekstra, synes medlemmerne.

Sponsormidlerne på 3000 kr vil foreningen bruge til bedring af forholdene for vilde planter.

Foreningen Historiske Planter
Herunder har vi samlet nogle nøgletal for Foreningen Historiske Planter indsamlingsdag. Vi takker for jeres indsats.
Dato for indsamling: 16. aug 2021
Antal samlere: 12
Antal sække: 7

Det var ikke muligt uden gode venner


Ren Natur har både nationale og lokale sponsorer.
Du kan læse mere om de virksomheder som sponsorerer Ren Naturs affaldsindsamlinger og er med til at føre midler ud til foreningslivet i hele Danmark.

Vores sponsorer