Tilmelding
Facebook
Instagram

Affaldsindsamling som pusterum fra hverdagen


25. jun 2023

Børns Voksenvenner Fredericia-Middelfart samlede henkastet affald på en 5 km strækning langs den gamle banesti fra Strandvejen til Bogensevej i Middelfart Kommune d. 25. juni. De 8 voksne og 5 børn fik fyldt 11 sække med cigaretskod, snusposer, øl og sodavandsdåser, vinflasker, cigaretpakker, fast food emballage, slikpapir, diverse pap og papir, men også byggeaffald, som flamingo, rockwool samt fliserester.

Deltagerne fortæller: ’Der var mest affald på p-pladsen, vejen op til affaldsdepotet og stien efter affaldsdepotet, generelt dog renere end forventet. Det var en dejlig rute, velegnet til børn, da det var en nedlagt banesti. Vi gik i to grupper startende fra hver sin ende hvor vi gik til vi mødtes, hvorefter vi byttede en lille smule, vendte om og gik tilbage. Den bedste oplevelse var at få ryddet op på naturens vegne, at være fælles om det og at give børnene en konkret oplevelse med svineri i naturen.’

Om deres tanker om affald fortæller deltagerne: ’Motivationen for deltagelse var at opdrage/påvirke vores børn til at passe på naturen og få samtalen om det. Der ud over at tjene sponsormidler som kan bruges til andre fælles arrangementer.

Der var ikke så meget affald som vi frygtede, hvilket er glædeligt. Vi så, hvor problematisk ryge- og snusaffald er. Børnene er helt sikkert tændt af en "Pas på Naturen ånd" og de voksne er bekræftet i, at det er vigtigt. Ren Natur er et fantastisk initiativ og en god mulighed for os i vores forening at byde ind med et fællesarrangement, hvor vi hjælper naturen samtidig med at vi, som en 100 % frivillig forening, får mulighed for at tjene sponsormidler, som kan bidrage til at vi kan holde fællesarrangementer.’

Foreningen sørger for at børn fra familier med spinkle eller svære voksenrelationer har en voksenven som giver dem et pusterum fra en til tider vanskelig eller ensom hverdag. Det bedste er at børnene får flere voksne at spejle sig i, og at de oplever at være en del af et fællesskab gennem forskellige fælles arrangementer.

Foreningen vil bruge de tjente sponsormidler til forplejning til deres næste fælles arrangement i september.

Børns Voksenvenner Fredericia-Middelfart
Herunder har vi samlet nogle nøgletal for Børns Voksenvenner Fredericia-Middelfart indsamlingsdag. Vi takker for jeres indsats.
Dato for indsamling: 25. jun 2023
Antal samlere: 8 voksne og 5 børn
Antal sække: 11

Det var ikke muligt uden gode venner


Ren Natur har både nationale og lokale sponsorer.
Du kan læse mere om de virksomheder som sponsorerer Ren Naturs affaldsindsamlinger og er med til at føre midler ud til foreningslivet i hele Danmark.

Vores sponsorer