Tilmelding
Facebook
Instagram

Affald igen dagen efter


07. maj 2024

Røde Vejrmølle Parkens Kulturelle Forening samlede henkastet affald fra McD, Torvevej til Rådhuset i Albertslund d.7. maj 2024.

De 15 voksne samlede især cigaretskod og pap/papir. Hele 21 sække fik de fyldt med alt muligt - formentlig mellem 700 og 800 kg, bl.a. en plastik skærm, en skjorte, et par bukser, forældede annonceblade og pakkasser med skrald.

Foreningen fortæller: ’Det var en distancemæssig lang tur med en parkeringsplads med mange, mange skodder og cigaretpakninger. Den bedste oplevelse var det gode vejr og et energisk arbejdshold. I forhold til 2023 var der betydeligt mindre snusaffald. På den negative side må det desværre konstateres, at et flot indsamlingsresultat kun holdt til den følgende dag.

Indsamlingen i det butiksnære område viste meget take-avay skrald samt mange henkastede cigaretpakninger. En holdningsændring til ren natur synes påkrævet. Samtidig bemærkes, at flere forbipasserende roste indsatsen. Vi er sikre på, at hele medlemsskaren er meget bevist om at værne om naturen - på alle måder.

Det bedste ved vores forening er mange gode oplevelser og en trofast medlemsskare. Sponsormidlerne skal bruges på at forøge kvaliteten i vores ture bl.a. med guider og til musikalske ture.’

Røde Vejrmølle Parkens Kulturelle Forening
Herunder har vi samlet nogle nøgletal for Røde Vejrmølle Parkens Kulturelle Forening indsamlingsdag. Vi takker for jeres indsats.
Dato for indsamling: 07. maj 2024
Antal samlere: 15
Antal sække: 21

Det var ikke muligt uden gode venner


Ren Natur har både nationale og lokale sponsorer.
Du kan læse mere om de virksomheder som sponsorerer Ren Naturs affaldsindsamlinger og er med til at føre midler ud til foreningslivet i hele Danmark.

Vores sponsorer